Tổng hợp top các bộ số đề chuẩn có tỉ lệ số ra cao nhất 2024

Với những tay mơ, việc chọn số đề để ăn tiền ngay chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì vậy SunWin2025 đã tham khảo kinh nghiệm từ các tay chơi lô đề chuyên nghiệp và chọn lọc tổng hợp ra các bộ số đề đẹp, có tỷ lệ trúng đề cao cho người mới ngay trong bài viết dưới đây để giúp anh em dễ dàng ăn tiền trúng lớn!

Các bộ số trong lô đề đẹp cho tỉ lệ thắng lô đề cao
Các bộ số trong lô đề đẹp cho tỉ lệ thắng lô đề cao

Tất tần tật các bộ số lô đề chi tiết nhất

SunWin2025 đã tổng hơp các bộ số đề có tỷ lệ trúng cao giúp anh em dễ dàng soi cầu, tiết kiệm được thời gian nghiên cứu số lô đề hay chọn bạch thủ lô, nuôi số hơn.

Dưới đây là tổng hợp các bộ số đề 00 đến 99 chuẩn và chi tiết nhất:

BỘ ĐỀ CHI TIẾT BỘ SỐ ĐỀ BỘ ĐỀ CHI TIẾT BỘ SỐ ĐỀ
Bộ 00 55, 00,05,50 Bộ 50 05,55,00, 50
Bộ 01 01, 06, 10, 15, 60, 51, 56, 65 Bộ 51 01, 51, 15, 56, 65, 10, 06, 60
Bộ 02 02, 07, 20, 70, 52, 25, 57, 75 Bộ 52 07, 52, 25, 57, 75, 02, 20, 70
Bộ 03 03, 08, 30, 80, 53, 35, 58, 85 Bộ 53 08, 53, 35, 58, 85, 03, 30, 80
Bộ 04 04, 09, 40, 45, 90, 54, 59, 95 Bộ 54 04, 54, 45, 59, 95, 40, 09, 90
Bộ 05 50, 05, 00, 55 Bộ 55 55, 05, 00, 50
Bộ 06 01, 06, 60, 10, 56, 65, 51, 15 Bộ 56 15, 56, 65, 51, 06, 60, 01, 10
Bộ 07 02, 07, 70, 20, 57, 75, 52, 25 Bộ 57 07, 25, 57, 75, 52, 70, 02, 20
Bộ 08 03, 08, 80, 30, 58, 85, 53, 35 Bộ 58 03, 53, 58, 85, 35, 08, 80, 30
Bộ 09 04, 09, 90, 40, 59, 95, 54, 45 Bộ 59 04, 59, 95, 54, 45, 09, 90, 40
Bộ 10 01, 06, 10, 15, 51, 60, 65, 56 Bộ 60 60, 01, 06, 65, 56, 10, 15, 51
Bộ 11 61, 16, 66, 11 Bộ 61 11, 61, 16, 66
Bộ 12 12, 17, 21, 71, 62, 26, 67, 76 Bộ 62 12, 26, 71, 17, 21, 62, 67, 76
Bộ 13 13, 18, 31, 81, 63, 36, 68, 86 Bộ 63 13, 18, 31, 36, 81, 63, 68, 86
Bộ 14 14, 19, 41, 46, 91, 64, 69, 96 Bộ 64 14, 19, 41, 46, 64, 69, 91, 96
Bộ 15 01, 06, 15, 51, 10, 65, 56, 60 Bộ 65 01, 06, 10, 15, 51, 65, 56, 60
Bộ 16 11, 16, 61, 66 Bộ 66 61, 11, 16, 66
Bộ 17 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26 Bộ 67 12, 17, 71, 21, 67, 76, 62, 26
Bộ 18 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36 Bộ 68 13, 18, 36, 81, 31, 68, 86, 63
Bộ 19 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46 Bộ 69 14, 19, 91, 41, 69, 96, 64, 46
Bộ 20 02, 07, 20, 25, 52, 70, 75, 57 Bộ 70 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75
Bộ 21 12, 17, 21, 26, 62, 71, 76, 67 Bộ 71 12, 17, 21, 26, 62, 67, 71, 76
Bộ 22 22, 27, 77, 72 Bộ 72 22, 77, 72, 27
Bộ 23 23, 32, 28, 37, 82, 73, 78, 87 Bộ 73 23, 32, 28, 37, 73, 78, 82, 87
Bộ 24 24, 29, 42, 92, 74, 47, 79, 97 Bộ 74 24, 29, 42, 47, 92, 74, 79, 97
Bộ 25 02, 07, 25, 52, 20, 75, 57, 70 Bộ 75 02, 07, 20, 25, 52, 75, 57, 70
Bộ 26 12, 17, 26, 62, 21, 76, 67, 71 Bộ 76 12, 17, 21, 26, 62, 76, 67, 71
Bộ 27 22, 27, 72, 77 Bộ 77 77, 72, 22, 27
Bộ 28 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37 Bộ 78 23, 32, 28, 82, 78, 87, 73, 37
Bộ 29 24, 29, 92, 42, 79, 97, 74, 47 Bộ 79 24, 29, 42, 92, 79, 97, 74, 47
Bộ 30 03, 08, 30, 35, 53, 80, 85, 58 Bộ 80 03, 08, 30, 35, 53, 58, 80, 85
Bộ 31 31, 13, 36, 63, 68, 81, 18, 86 Bộ 81 18, 31, 13, 36, 63, 68, 81, 86
Bộ 32 32, 23, 28, 37, 73, 82, 87, 78 Bộ 82 28, 32, 23, 37, 73, 82, 87, 78
Bộ 33 33, 83, 38, 88 Bộ 83 33, 88, 38, 83
Bộ 34 34, 43, 48, 39, 93, 84, 89, 98 Bộ 84 34, 43, 48, 39, 84, 89, 93, 98
Bộ 35 35, 53, 58, 30, 03, 85, 80, 08 Bộ 85 03, 35, 53, 30, 85, 58, 08, 80
Bộ 36 13, 36, 63, 31, 86, 68, 81, 18 Bộ 86 13, 36, 63, 31, 68, 81, 18, 86
Bộ 37 23, 37, 73, 32, 87, 78, 82, 28 Bộ 87 23, 37, 73, 32, 87, 78, 28, 82
Bộ 38 33, 38, 83, 88 Bộ 88 88, 33, 38, 83
Bộ 39 39, 93, 34, 43, 48, 89, 98, 84 Bộ 89 34, 39, 93, 43, 48, 89, 98, 84
Bộ 40 04, 09, 40, 45, 54, 90, 95, 59 Bộ 90 04, 09, 40, 45, 54, 90, 59, 95
Bộ 41 14, 41, 46, 64, 91, 19, 96, 69 Bộ 91 19, 41, 14, 46, 64, 91, 96, 69
Bộ 42 42, 24, 47, 74, 79, 92, 29, 97 Bộ 92 24, 42, 47, 74, 79, 92, 29, 97
Bộ 43 39, 43, 34, 48, 84, 93, 98, 89 Bộ 93 34, 39, 43, 48, 84, 93, 98, 89
Bộ 44 44, 49, 99, 94 Bộ 94 94, 49, 99, 44
Bộ 45 45, 54, 40, 04, 09, 95, 59, 90 Bộ 95 04, 09, 45, 54, 40, 95, 59, 90
Bộ 46 14, 19, 46, 64, 41, 96, 69, 91 Bộ 96 14, 19, 41, 46, 64, 96, 69, 91
Bộ 47 24, 29, 47, 74, 42, 97, 79, 92 Bộ 97 24, 29, 42, 47, 74, 97, 79, 92
Bộ 48 34, 48, 84, 43, 89, 93, 39, 98 Bộ 98 34, 43, 48, 84, 89, 93, 39, 98
Bộ 49 44, 94, 49, 99 Bộ 99 49, 90, 44, 94

Các bộ số đề đặc biệt thường gặp 

Ngoài bộ số đề 99 dàn đề trên, còn có một số bộ đề đặc biệt thường được anh em cược thủ chuyên nghiệp lựa chọn như:

Bộ số đề 12 dàn theo con giáp trong thiên can địa chi

Đánh đề theo các bộ số đề sẽ giúp anh em thắng cược dễ dàng hơn
Đánh đề theo các bộ số đề sẽ giúp anh em thắng cược dễ dàng hơn

Bộ số đề 12 con giáp là bộ 100 số đề được tạo từ 12 con giáp theo thiên can địa chi. Vậy nên để đánh đề theo bộ này cược thủ nên đánh dựa theo ngày tháng trong năm.

 • Tý: 00, 12, 24, 36, 60, 72, 84, 96, 48.
 • Sửu : 01, 13, 25, 73, 61, 85, 97, 37, 49.
 • Dần : 02, 14, 26, 62, 74, 38, 50, 86, 98.
 • Mão : 03, 15, 27, 39, 51, 75, 87, 99, 63.
 • Thìn : 64, 04, 16, 28, 40, 52, 76, 88.
 • Tỵ: 05, 53, 65, 77, 17, 29, 41, 89.
 • Ngọ: 06, 18, 54, 66, 78, 90, 30, 42.
 • Mùi : 07, 19, 31, 43, 67, 79, 91, 55.
 • Thân : 08, 20, 44, 56, 68, 80, 92, 32.
 • Dậu : 21, 69, 81, 93, 09, 33, 45, 57.
 • Tuất : 10, 82, 94, 22, 34, 46, 58, 70.
 •  Hợi : 11, 23, 59, 71, 83, 35, 47, 95.

Ví dụ: Ngày 15/05 là ngày Kỷ Mão tháng Kỷ Tỵ thì anh em có thể chọn đánh dàn đề Mão và tham khảo thêm số trong dàn đề Tỵ.

Tổng hợp những số đề hay về theo bộ dàn

Tổng hợp những số đề hay về theo bộ
Tổng hợp những số đề hay về theo bộ

Ngoài bộ dàn đề theo 12 con giáp, anh em có thể tham khảo thêm bộ những số đề thường hay về theo dàn dưới đây:

 • Bộ 01: 01, 06, 10, 15, 51, 60, 56, 65.
 • Bộ 02: 02, 57, 75, 20, 07, 70, 52, 25.
 • Bộ 03:  03, 08, 30, 53, 35, 58, 85, 80.
 • Bộ 04: 04, 09, 40, 54, 45, 59, 95, 90.
 • Bộ 12: 12, 21, 26, 17, 71, 62, 67, 76.
 • Bộ 13: 13, 18, 31, 63, 81, 68, 86.
 • Bộ 14: 14, 41, 19, 36, 91, 64, 46, 96, 69.
 • Bộ  23: 23, 32, 28, 33, 82, 73, 78, 87.
 • Bộ  24: 24, 42, 47, 29, 92, 74, 79, 97.
 • Bộ 34: 34, 43, 48, 39, 93, 84, 89, 98.

Để đánh những bộ số đề này anh em phải tìm hiểu kỹ những số đề ra từ những ngày trước đó để lấy đó làm căn cứ tra ra số bộ phù hợp để đánh tiếp những số tiếp theo trong ngày tiếp theo.

Top các bộ số đề theo bóng âm dương trong ngũ hành

Bộ số đề theo bóng âm dương trong ngũ hành gồm các kép bằng, kép lệch theo chu kỳ, và được tính dựa theo bóng âm dương ngũ hành của nhau như sau:

 • Bộ số 00: 55, 05, 50, 00.
 • Bộ số 11: 11, 61, 16, 66.
 • Bộ số 22: 22, 27, 71, 72.
 • Bộ số 33: 33, 38, 83, 88.
 • Bộ số 44: 49, 94, 99, 44.

Bộ số đề theo lô đề miền Bắc

Dàn đề tổng theo bộ số miền Bắc
Dàn đề tổng theo bộ số miền Bắc

Bộ số đề miền Bắc hay bộ tổng đặc biệt là bộ số đề dùng kết quả đề ngày hôm trước cộng ra 1 số tổng. Bộ đề miền Bắc theo tổng này có 10 dàn đề như sau:

 • Tổng 0: 28-82, 55-00, 19-91, 37-73, 46-64.
 • Tổng 1: 01-10, 38-83, 56-65, 74-47, 92-29.
 • Tổng 2: 02-20, 11-66, 48-84, 57-75, 93-39.
 • Tổng 3: 12-21, 30-03, 49-94, 58-85, 67-76.
 • Tổng 4: 04-40, 22-77, 31-13, 59-95, 68-86.
 • Tổng 5: 05-50, 32-23, 14-41, 78-87, 69-96.
 • Tổng 6: 06-60, 24-42, 15-51, 33-88, 97-79.
 • Tổng 7: 07-70, 25-52, 34-43, 61-16, 89-98.
 • Tổng 8: 08-80, 17-71, 44-99, 62-26, 35-53.
 • Tổng 9: 18-81, 90-09, 27-72, 36-63, 45-54.

Để có thể nâng cao tỷ lệ thắng lô đề, ngoài biết các bộ số đề trên, anh em cần phải phân tích, tính toán cẩn thận những số để ra trước đó để chọn ra bộ dàn đề phù hợp, và số ngày nuôi, chu kỳ nuôi đề theo ngày, theo tuần, theo tháng hay theo năm. Nắm chắc những điều đó anh em sẽ thành công và thắng lớn nhờ những bộ số đề trên.

Nếu anh em có những bí quyết, kinh nghiệm hay đừng ngần ngại hãy chia sẻ ngay cho SunWin2025 để cùng nhau chiến thắng nhé!

Tìm link chính hãng
link chính hãng sunwin

Sun.win hiện tại bị các Nhà Mạng chặn, chỉ có thể truy cập khi sử dụng phần mềm vượt chặn 1.1.1.1